עולם התוכן

אחרי הקמת המדינה, הקמת הצבא וקליטת העליה, צריך היה להתעסק גם ביומיום ה"אפור". אז איך עשה זאת בן-גוריון?
האתגר הבא לאחר הקמת המדינה היה - עליה! עליה יהודית וקיבוץ גלויות! מה היו אתגרי המדינה בקליטת העליה, ומול אילו אתגרים ניצבו העולים עצמם?
סיפור חייו של דוד בן-גוריון, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל. מפלונסק, דרך הקמת המדינה ועד העליה לשדה בוקר שבנגב.
היום קיומו של צבא ההגנה לישראל נראה מובן מאליו, אך הקמתו הייתה תהליך ממושך ומורכב. מה היו השלבים בדרך להקמת הצבא, השאלות והאתגרים שעמדו בפני בן-גוריון?
היום קיומו של צבא ההגנה לישראל נראה מובן מאליו, אך הקמתו הייתה תהליך ממושך ומורכב. מה היו השלבים בדרך להקמת הצבא, השאלות והאתגרים שעמדו בפני בן-גוריון?
היום קיומו של צבא ההגנה לישראל נראה מובן מאליו, אך הקמתו הייתה תהליך ממושך ומורכב. מה היו השלבים בדרך להקמת הצבא, השאלות והאתגרים שעמדו בפני בן-גוריון?
היום קיומו של צבא ההגנה לישראל נראה מובן מאליו, אך הקמתו הייתה תהליך ממושך ומורכב. מה היו השלבים בדרך להקמת הצבא, השאלות והאתגרים שעמדו בפני בן-גוריון?
"חדש ימינו כקדם" - מה היתה חשיבותו של התנ"ך בעיני דוד בן-גוריון?
היום קיומו של צבא ההגנה לישראל נראה מובן מאליו, אך הקמתו הייתה תהליך ממושך ומורכב. מה היו השלבים בדרך להקמת הצבא, השאלות והאתגרים שעמדו בפני בן-גוריון?