עולם התוכן

ביאליק פינת בן-גוריון
"חדש ימינו כקדם" - מה היתה חשיבותו של התנ"ך בעיני דוד בן-גוריון?
אחרי הקמת המדינה, הקמת הצבא וקליטת העליה, צריך היה להתעסק גם ביומיום ה"אפור". אז איך עשה זאת בן-גוריון?
היום קיומו של צבא ההגנה לישראל נראה מובן מאליו, אך הקמתו הייתה תהליך ממושך ומורכב. מה היו השלבים בדרך להקמת הצבא, השאלות והאתגרים שעמדו בפני בן-גוריון?
האתגר הבא לאחר הקמת המדינה היה - עליה! עליה יהודית וקיבוץ גלויות! מה היו אתגרי המדינה בקליטת העליה, ומול אילו אתגרים ניצבו העולים עצמם?
סיפור חייו של דוד בן-גוריון, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל. מפלונסק, דרך הקמת המדינה ועד העליה לשדה בוקר שבנגב.