בן-גוריון TO GO

חלוציות הייתה אחת מדרישותיו של בן-גוריון מהחברה ובמיוחד מהנוער. אך מה משמעותה בימינו?
פעילות המבוססת על פתיחת דוכן קפה ומאפה נייד בעגלה של המכון למורשת בן-גוריון, המלווה בשיח ערכי.
מרוץ המשולב חוויה וידע וכולל פעילויות אתגריות מדליקות במיוחד!