קריאה נוספת

מאמרים שכתב בן-גוריון, מאמרים שנכתבו עליו, ומסמכים חשובים במיוחד