ד"ש מהעבר

השבוע לפני… אירועים נבחרים מההיסטוריה של מדינת ישראל, ומה אמר עליהם בן-גוריון, מסודרים לפי חודשים.

ארכיון בן-גוריון – כל המסמכים, התכתובות, הפרוטוקולים והתמונות במקום אחד.