הארכיון למורשת בן-גוריון

הארכיון למורשת בן-גוריון

הגותו וכתביו של ראש הממשלה הראשון עוברים למבנה חדש ומרשים בקמפוס שדה בוקר של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב .