חוברת "ציוני דרך"

חייו של דוד בן־גוריון שזורים בתולדות העם היהודי במאה ה־20 .התחנות בדרכו, בילדותו ובבגרותו, משקפות אירועים מתולדות התנועה הציונית 

והיישוב בארץ, מימי הקמת המדינה ושנותיה הראשונות.

דוד בן־גוריון ליווה את התנועה הציונית כמעט מראשיתה, והיה ממנהיגיה הבולטים. הוא הוביל אותה בתהליך הגשמת מטרתה העיקרית — 

הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל — והיה לראש הממשלה הראשון של המדינה הצעירה. ב־15 השנים הראשונות לקיומה של 

המדינה הוא היה מנהיג מרכזי ושותף בעיצובה, בשמירה על ביטחונה, בייצוב מקומה בעולם ובגיבוש סולם ערכיה החברתיים. 

הכרעות שהכריע, כיוונים שהתווה ועקרונות שייצג מלווים אותנו עד היום.

החוברת "ציוני דרך" מיועדת לכל מי שמבקש מידע ראשוני על חייו של דוד בן־גוריון. 

כאמור, הדברים מובאים בסדר כרונולוגי. בגוף החוברת הודגשו בצבע מושגים ואירועים מרכזיים; אלה חולקו לשש קטגוריות: משפחה, מפלגה, 

ביטחון, חברה ומדינה, יחסי חוץ ומושגים כלליים.

בסוף החוברת צורפו מפתח אישים, מפתח מדינות, יישובים ואתרים, מפתח עניינים ומושגים ורשימת מקורות.
אנו מקווים כי החוברת תהיה לעזר לרבים ותשמש לקוראיה מקור לימוד והנאה.

 

Print Friendly, PDF & Email