• חיפוש באתר

 • מנהיגים שינוי בשכונה (לוקחים אחריות בקהילה)

  דרום ומרכז

  צפון ומרכז

  מה אנחנו באמת יודעים על השכונה שבה אנו חיים? מה הסיפור של הקמתה ומה הסיפור של הקהילה שבה? המשתתפים בתכנית זו יחקרו את הסביבה הקרובה ביותר שלהם במטרה להרגיש שייכות ולקחת אחריות על פני השכונה והקהילה.

  מספר תכנית במערכת גפ"ן: 15312

  סל מענים: מענים פדגוגיים ורגשיים, חינוך חברתי-ערכי והעשרה.
  תת-סל מענים: תחומי המח"ר: מורשת, חברה ורוח, מנהיגות ומוערבות למידה, מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים, חיים בשותפות

   

  Print Friendly, PDF & Email