• חיפוש באתר


 • Widget not in any sidebars

  Widget not in any sidebars

  פארק חלוציות

  צריף בן-גוריון

  פארק החלוציות הממוקם במטע הזיתים באתר הצריף ממחיש בצורה חווייתית את תפיסת החלוציות והמנהיגות של בן-גוריון. בפארק חמש תחנות שכל אחת מהן תוכננה בהשראת אמירה חלוצית של בן-גוריון. ניתן לפעול בדרכים שונות, אך אם הקבוצה תבצע את המשימה ברוח בן-גוריון, סיכויי ההצלחה שלה יהיו גבוהים יותר. 

  בסיום כל תחנה נבחן יחד את האתגרים האישיים והקבוצתיים ונחבר אותם לאתגרים איתם מתמודדת החברה הישראלית היום. 

  מטרות עיקריות: 

  * להמחיש היבטים שונים של מושגי חלוציות ומנהיגות. 

  * לבחון את הרלוונטיות של מושגים אלו, על היבטיהם השוני,  לחברה בישראל ולחיים הפרטיים של המשתתפים. 

  * לעודד אזרחות פעילה וישירה.

  תוכנית מספר 13125 בגפ"ן

  סל מענים: מענים פדגוגיים ורגשיים | חינוך חברתי-ערכי והעשרה

  תת-סל מענים: תחומי המח"ר: מורשת, חברה ורוח | מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים | חיים בשותפות

   

  Print Friendly, PDF & Email

  Widget not in any sidebars