בן-גוריון – "יום קטנות"

"אנו עוברים עכשיו מתקופת "הגדולות", תקופת עלילות הגבורה וניצחון… לתקופת "הקטנות", תקופת המאמץ האפור והממושך של בניה משקית וארגון ממלכתי."
אחרי הקמת המדינה, הקמת הצבא וקליטת העליה, צריך היה להתעסק גם ביומיום ה"אפור". אז איך עשה זאת בן-גוריון?
Print Friendly, PDF & Email