• חיפוש באתר


 • Widget not in any sidebars

  Widget not in any sidebars

  סמינר לקום ולעשות מעשה (סמינר מנהיגות)

  דרום ומרכז

  צפון ומרכז

  דוד בן-גוריון האמין בכוחו של הנוער לחולל שינוי ובנגב כאתגר המעורר ליזמות וחדשנות. בסמינר נעסוק בשני נושאים אלה.

  תוכנית מספר 13452 בגפ"ן

  סל מענים: מענים פדגוגיים ורגשיים | חינוך חברתי-ערכי והעשרה

  תת-סל מענים: תחומי המח"ר: מורשת, חברה ורוח | מנהיגות ומוערבות למידה | מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים | חיים בשותפות

  Print Friendly, PDF & Email

  Widget not in any sidebars