• חיפוש באתר

 • חזון ומציאות – חיפה וחזונו של הרצל

  דרום ומרכז

  צפון ומרכז

  הרצל חלם על 'מדינת יהודים' מודרנית אידיאלית, אותה תיאר בספרו, אלטנוילנד. חלקים מהספר מתארים את העיר חיפה, המהווה את התגשמות חזונו זה בספר.

  סיור חוויתי בין חזון למציאות ב'עיר העתיד', כפי שכונתה חיפה ב"אלטנוילנד". בסיור נבחן מה מהחזון הפך למציאות ומה נותר בגדר אגדה, ובכלל – מה עמדותינו כלפי החזון הזה והגשמתו. ישנה אפשרות לשלב פעילות בסגנון חדר בריחה בסיום הסיור.

  תוכנית מספר 6418 בגפ"ן

  סל מענים: מענים פדגוגיים ורגשיים | חינוך חברתי-ערכי והעשרה

  תת-סל מענים: תחומי המח"ר: מורשת, חברה ורוח | מנהיגות ומוערבות למידה | מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים 

  Print Friendly, PDF & Email