• חיפוש באתר


 • Widget not in any sidebars

  Widget not in any sidebars

  Building a community – בונים חברה

  דרום ומרכז

  צפון ומרכז

  The society in Israel is characterized by much diversity. Diversity has both advantages – creating a cultural and social myriad, and disadvantages – without a sense of belonging this diversity can be a platform for alienation and even violence and racism. The workshop encourages relating positively to those different to us and strengthen the sense of responsibility and belonging to the society we live in. For overseas visitors, afterwards, the participants will observe the communities in which they live and examine the relations within it, its leading values and aims. The relations between the State of Israel and the Diaspora will also be raised.

   

  החברה הישראלית מורכבת מקבוצות שלהן מאפיינים שונים. לשונות יתרונות רבים, היא מזכה אותנו במגוון חברתי ותרבותי. עם זאת, ללא תחושת שייכות עלולה השונות להיות מצע להתפתחות של ניכור ואף של גזענות ואלימות. הסדנה מעודדת התייחסות חיובית אל השונה ומחזקת את תחושות האחריות והשייכות של המשתתפים לחברה שבה הם חיים. בשלב השני של הסדנה יתבוננו המשתתפים בקהילות שמהן באו ויבחנו את אופי היחסים בקהילות, את הערכים המובילים אותן ואת מטרותיהן. זאת ועוד, המשתתפים יבחנו את הקשר בין כל אחת מן הקהילות למדינת ישראל ואת הדרכים שבהן בוחרת הקהילה לבטא את הקשר. 

   

  Print Friendly, PDF & Email

  Widget not in any sidebars

  הצטרפו לניוזלטר
  וקבלו עדכונים