ד"ש מהעבר

השבוע לפני

המכון  למורשת בן-גוריון מפיץ מדי שבוע דף 'השבוע לפני...'

כל דף עוסק באירוע היסטורי ישראלי. האירועים שנבחרו הם כאלה שעיצבו את פני החברה בישראל, או כאלה שמאירים תופעות משמעותיות בתוכה. הם עוסקים בערכים מרכזיים בחברה ובדיון הציבורי עליהם.

בחרנו באירועים מעוררי מחשבה ודיון, שהערכים שעומדים בבסיסם רלוונטיים גם כיום, וחלקם עדיין נתונים במחלוקת. הנושאים מקיפים תחומי חיים רבים ומגוונים כגון: נורמות שלטוניות, ביטחון ושלום, כלכלה, מדע ותרבות.
בכל דף 'השבוע לפני' תמצאו גם התייחסות, ישירה או עקיפה, של בן-גוריון לנושא.

ניתן להתעדכן בכל יום ראשון בדף הפייסבוק  של המכון למורשת בן-גוריון!
דפים שפורסמו בעבר מופיעים כאן.