הרשמה לפעילויות

"סביבת העבודה במכון, המיקום בשדה בוקר עם כל משמעותו הלאומית והערכית, לצד האווירה המיוחדת של המדבר ייצרו סביבה ייחודית ללמידה ולהתפתחות אישית."

דפנה ואיתן,

רציתי להודות על כל התמיכה שקיבלתי מכם ומאנשי המכון למורשת בן גוריון בכלל בארגון מחזורי השתלמות שדה בוקר לסא"לים במערכי היבשה של צה"ל שהתקיימו במהלך אוקטובר ונובמבר. 
כבשנים קודמות ההשתלמות זכתה לתגובות חיוביות מאד ובקשות להרחיב את המודל גם לאוכלוסיות נוספות.

סביבת העבודה במכון, המיקום בשדה בוקר עם כל משמעותו הלאומית והערכית, לצד האווירה המיוחדת של המדבר ייצרו סביבה ייחודית ללמידה ולהתפתחות אישית. 
הנחייתכם את שיח המפקדים למול תפיסתו ודוגמאותיו של בן-גוריון, היו משמעותיים להעמקת ההבנות של המפקדים לגבי ההובלה והמנהיגות בדרג הפיקוד הבכיר, והשפיעו על תפיסת המנהיגות בקרב המשתתפים ועל היכולת להתבוננות עמוקה על תפיסותיהם וסגנונם האישי.

 
בתוך כך, אני מבקשת להודות באופן מיוחד לעינת קובליו שהייתה לנו כעוגן בארגון ההשתלמות ובמהלכה, במקצועיות וחדות, באכפתיות עמוקה, בתחושת שליחות וביצירת אמון ואווירה מאפשרת ומזמינה. 

כידוע לכם, השנה ההשתלמות הכפילה את היקפיה ומתוך כך ייצרה צרכים ואילוצים מורכבים מבעבר. 
למול אלו, היוותה עינת גורם מייעץ, אפשרה מגוון אלטרנטיבות לפתרונות וגמישויות לכל אורך התהליך ומעל הכל חשנו כי היא פועלת מתוך ייצוג המכון ומורשתו, בשותפות אמת איתנו להצלחת ההשתלמות ולמיצוי ומימוש מטרותיה, מבלי לוותר על קיום דרישות המכון לכל אורך הדרך.

נהניתי ושמחתי כי אתם שותפי למסע זה, ומחכה להמשכו איתכם בהשתלמויות העתידיות.

בתודה אישית מעומק הלב,
עינת טאובר-בורוכוב
ראש מדור פיתוח מנהיגות ומפקדים במערכי היבשה