עדכונים ואירועים

"פגישתנו עם דמותו של דוד בן-גוריון... הצליחה לבנות גשר חינוכי מההווה אל עבר עתיד ראוי יותר"