עדכונים ואירועים

הצגה חדשה "דוד ובן-גוריון" בהפקת המכון למורשת בן-גוריון והתאטרון החופשי לילדיםלפרטים נוספים: 086560469