אירועים \ ציוני דרך

רעיון החלוקה

בסתיו 1936 שלחו הבריטים לארץ וועדת חקירה שתבדוק את הסיבה לפרוץ המאורעות ואת המצב בארץ. ועדה זו נקראה 'ועדת פיל' וביולי 1937 הציעו חברי הוועדה לראשונה את "רעיון החלוקה", כלומר חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות - יהודית וערבית. התנועה ציונית היתה חלוקה בקשר לתגובה הנכונה לרעיון שהעלו הבריטים, בעיקר כיוון שמשמעותו הייתה ויתור על חלקים מארץ ישראל שהייתה להם משמעות היסטורית ותרבותית. בן-גוריון חשב שהתנועה הציונית צריכה להסכים לרעיון, אבל המחלוקת חצתה את המפלגות הציוניות, ובהן מפלגתו שלו. חברו להנהגה ברל כצנלסון התנגד לה. 
בהנהגתו של בן-גוריון החליט הקונגרס הציוני שהתכנס בקיץ של אותה השנה לא לקבל את מפת החלוקה שהציעה וועדת פיל אבל להסמיך את ההנהגה הציונית לדון עם הבריטים בפתרון שמבוסס על רעיון חלוקת ארץ ישראל. 
 
הכרעה זו לא עמדה במבחן, שכן המנהיגות הערבית סירבה לרעיון, המאורעות התחדשו ביתר שאת והבריטים גילו הססנות ולמעשה נסוגו מהצעתם.

בשנת 1939, לנוכח נסיגת הבריטים מהתחייבותם להקים בית לאומי יהודי בארץ ישראל, ומדיניותם החדשה להקים מדינה על פי רוב תושבי הארץ, כלומר הערבים, הוביל בן-גוריון את המאבק בבריטים. קווי המאבק שקבע היו על פי המטרות הציוניות: עלייה לארץ בניגוד לחוק הבריטי שנקראה "העפלה" והתיישבות בכל חלקי הארץ בניגוד לחוקים הבריטיים החדשים.

***

ילדות ונערות
העלייה השנייה

פעילות פוליטית
ממעמד לעם
מנהיג לאומי
רעיון החלוקה
מלחמת העולם השניה
ההצבעה באו"ם
הקמת המדינה
מדינה בחיתולים
אל הנגב
השנים האחרונות