האיש ופועלו

ארכיון

ארכיון בן-גוריון מכיל חומרים היסטוריים משנת 1900 ועד 1973, המספרים את סיפור תקומת העם היהודי בארצו מימי השלטון העות'מאני דרך תקופת המנדט, מלחמת השחרור, הקמת המדינה והעשורים הראשונים של עיצוב המדינה.  

בארכיון מצויים מכתביו של דוד בן-גוריון, פרוטוקולים של ישיבות הגופים שהקים, ניהל ובמסגרתם פעל, כמו הנהלת הסוכנות, ההסתדרות הכללית, מפא"י, רפ"י, ההסתדרות הציונית, וכדומה. כמו כן מצויים בארכיון עדויות כתובות ומוקלטות, סרטים, תצלומים המתייחסים לפועלו של בן-גוריון. בהרבה מהמסמכים הללו ניתן לצפות באינטרנט לאחר רישום לארכיון. 

במרכז התיעוד העשיר הזה נמצא האיש והמנהיג בן גוריון, אך למעשה מקופל בו סיפורם ההיסטורי של מנהיגים נוספים ושל העם היהודי ומדינת ישראל, על היבטיהם השונים.

על ארכיון בן-גוריון באתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
חיפוש אינטרנטי בארכיון
הנחיות לחיפוש אינטרנטי בארכיון