אודות היחידה - השתלמויות מורים

היחידה להשתלמויות מורים  מפעילה מערך של השתלמויות במגוון רחב של נושאים – החל ממורשתו של דוד בן-גוריון ובחינת חזונו הלכה למעשה, עובר דרך לאומיות וציונות, מנהיגות והתיישבות וכלה במלחמות ישראל, יחסי צבא חברה, מורשת וכלים להוראה. היחידה פועלת, בין היתר, על פי תוכניות הלימודים בהיסטוריה ובאזרחות של משרד החינוך ונותנת מענה לצרכים הייחודיים של בתי הספר השונים. 

ההשתלמויות הן  בעלות אופי מעשי ותיאורטי כאחד, מזכות בגמול השתלמות וזוכות להכרה של משרד החינוך.
כמו כן, מציעה היחידה תוכניות תמיכה לכתיבת עבודות מחקר, לפי כללי המחקר והכתיבה האקדמיים, בהנחייתם של חוקרים ותלמידי מחקר ממכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות.
דרום ומרכז
טל שמואלי
ראש היחידה לילדים ונוער
  • טל': 08-6592120
  • נייד: 054-3059238
  • פקס: 08-6592129
  • 08-6592129
צפון
עדי זהר
מנהלת שלוחת חיפה והצפון

פעילויות היחידה