אודות היחידה - קהל רחב

היחידה לפעילות לקהל הרחב מציעה מגוון הרצאות וסיורים בנושאים: ממלכתיות, מנהיגות, חלוציות, חברת מופת וחזון הנגב.

במסגרת פעילות היחידה המשתתפים בוחנים היבטים היסטוריים וסוציולוגיים של המפעל הציוני, מדינת ישראל והחברה הישראלית ושל האישים שפעלו ופועלים בתוכה.

זאת תוך התמקדות בסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית של ימינו.

פעילות בכל רחבי הארץ.

היחידה מובילה מדי שנה את הפרויקט 'שישי ציוני' – הרצאות וסיורים פתוחים לקהל הרחב בהרשמה מראש.

המפגשים מונחים על ידי מרצים מהמכון למורשת בן-גוריון בהתאם לתחומי ההתמחות שלהם וישלבו בחינה מעמיקה של הסוגיה בה יעסוק המפגש לצד קיום שיח בין המשתתפים.דרום ומרכז
אסתר סויסה
ראש יחידת קהל רחב ומבקרי חול
צפון
עדי זהר
מנהלת שלוחת חיפה והצפון

פעילויות היחידה