פעילויות במכון בן גוריון

"ההיסטוריה של עמנו היא יחידה במינה. אומה זו שחונכה על יעוד היסטורי ועל חזון אחרית הימים, החינוך שלה חייב להיות מכוון לא רק לצרכי השעה, אלא לעתיד" (דוד בן-גוריון)
המכון למורשת בן גוריון מציע פעילויות רבות ומגוונות לקהלים שונים. הפעילויות עוסקות במגוון הנושאים הרחב שהיה מונח על משולחן העבודה של דוד בן גוריון בתקופות שונות: ציונות, חלוציות, הנגב, החברה הישראלית, דמוקרטיה, צבא, מנהיגות ועוד.