מי אנחנו

חזון וערכים מובילים

זהות
המכון למורשת בו-גוריון הוא גוף חינוכי שמרכזו בנגב ושבוחן מהי מורשתו של דוד בן-גוריון וכיצד היא רלוונטית לחברה הישראלית היום.
 
 
ערכים מובילים המהווים את "כוכב הצפון" של המכון למורשת בן-גוריון

מטרת הערכים המובאים מטה היא לאפשר לאנשי הצוות במכון ולקהלי היעד עימם הוא עובד להיות שותפים להתוויית הדרך ולעשייה חינוכית משמעותית בחברה בישראל:

1. ארגון מאפשר  - המכון כמקום המאפשר הבעה של דעה, רגש וביטוי במרחב של חוסר הסכמה.

2.     שותפות:
       א. פנים מכונית – פעולה משותפת לכלל העובדים, להגשמת חזון המכון ומטרותיו, הנובעת מתחושת   הזדהות, מחויבות ואחריות.
       ב. שותפות חוץ ארגונית – שאיפה לפעילות משותפת ומשמעותית עם כלל קהלי המכון להנחלת      חזון המכון ומטרותיו.

3.     שליחות – הובלה של פעולה חינוכית מתוך רצון להשפיע על החברה הישראלית בדרכה להיות חברת מופת.
 
תחומי ליבה
ליבת פעילות המכון נחלקת ל-5 תחומים מרכזיים:
1. ממלכתיות
2. מנהיגות ברוח דוד בן-גוריון
3. חברת מופת
4. חלוציות
5. נגב