מי אנחנו

מועצת המכון למורשת בן-גוריון

יו"ר מועצת המכון למורשת בן-גוריון:
האלוף (במיל.) עמוס ידלין, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי

מטעם משרד ראש הממשלה:
גב' פנינה נס
גב' ניקול מורנו

מטעם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב:
פרופ' דניאל חיימוביץ' - נשיא אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' חיים היימס - רקטור אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מר רוביק דנילוביץ' - ראש עיריית באר שבע
מר ערן דורון - ראש המועצה האזורית רמת נגב

מטעם יד בן-גוריון:
מר אהרון שרף – יו"ר יד דוד בן-גוריון
פרופ' אבי בראלי – חוקר ומרצה במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
פרופ' צביה וולדן – חוקרת ומרצה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מטעם החברה להפצת משנתו:
האלוף (במיל.) עמוס ידלין – ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי
פרופ' פולה קבלו – מנהלת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון

מטעם קיבוץ שדה-בוקר:
מר שמוליק מלמד – חבר קיבוץ שדה בוקר

חבר של כבוד:
מר אהרון ידלין, שר החינוך לשעבר