אירועים \ ציוני דרך

מנהיג לאומי

בשנת 1935 נבחר דוד בן-גוריון לתפקיד יושב ראש ההנהלה הציונית והנהלת הסוכנות היהודית. כשכיהן בתפקיד זה היה למעשה למנהיג התנועה הציונית עם נשיא התנועה חיים וייצמן.
(מן העיתונות: חלוקת התיקים בהנהלת הסוכנות)

הוא נבחר לתפקיד בתקופה סוערת, בארץ ובעולם. פחות משנה לאחר בחירתו נאלץ בן-גוריון להתמודד עם "המרד הערבי " - התפרצות אלימה של ערבים בארץ ישראל נגד השלטון הבריטי ונגד היהודים. אל מול אירועים אלה הוביל בן-גוריון קו שנקרא "הבלגה", כלומר מדיניות של התאפקות, פעולה שקולה והימנעות מפגיעה בחפים מפשע. כמו כן תמך בהמשך העליה וההתיישבות למרות המצב הקשה ולנוכח מצבם המתדרדר של היהודים באירופה תחת המשטר הנאצי בגרמניה ובהשפעתו במדינות אחרות.
 
***

ילדות ונערות
העלייה השנייה

פעילות פוליטית
ממעמד לעם
מנהיג לאומי
רעיון החלוקה
מלחמת העולם השניה
ההצבעה באו"ם
הקמת המדינה
מדינה בחיתולים
אל הנגב
השנים האחרונות