אירועים \ ציוני דרך

ילדות ונערות

דוד בן-גוריון נולד כדוד יוסף גרין בעיירה פלונסק (אז בתחומי רוסיה הצארית, כיום בפולין) בי"ז בתשרי תרמ"ז, 16 באוקטובר 1886. בן לאביגדור ושיינדל גרין. אביו, היה ממנהיגי תנועת חיבת ציון בעיירה, וכשהוקמה התנועה הציונית היה לציוני נלהב. דוד הצעיר קיבל חינוך מסורתי ב"חדר" וחינוך עברי מאביו ומסבו. כשגדל מעט עבר ללמוד ב"חדר מתוקן" שבו למד מקצועות כלליים ועברית נוסף על לימודי הקודש. 
 כשהיה בן 11 מתה אמו, שאליה היה קשור מאוד. אירוע זה השפיע עליו בהמשך חייו.
כשמלאו לו 14 ייסד דוד, עם שלושה חברים מבוגרים ממנו, אגודה בשם 'עזרא'.
 
אגודת עזרא – פלונסק
המטרה המוצהרת של האגודה הייתה לחזק את מעמדה של השפה העברית בעיירה. דוד הצעיר וחבריו החלו לדבר עברית ולדרוש מסביבתם, כולל הוריהם והמבוגרים בעיירה, שיענו להם בשפה זו. נוסף על כך קיבצו ילדים יהודים מהשכבות הנמוכות בעיירה, ולימדו אותם לדבר עברית. כעבור שנה למדו באגודה כ-150 עד 200 ילדים ונערים. זאת על אף ההתנגדות לאגודה שהייתה רבה, כיוון שפעלה בניגוד לעמדת המנהיגות היהודית המסורתית בעיירה. אגודת "עזרא" התפרקה אחרי כשנה של פעילות.

בשנת 1904 עבר דוד לוורשה במטרה להתקבל ללימודי הנדסה. למרות מאמציו, לא התקבל ללימודים בגלל הגבלת ה"נומרוס קלאוזוס" - ההגבלה שהייתה נהוגה באותה תקופה על מספר היהודים שיכלו להתקבל ללימודים באוניברסיטאות. בוורשה הצטרף למפלגה הציונית-סוציאליסטית "פועלי ציון". במפלגה זו היה פעיל בתקופת מהפכת הנפל באימפריה הרוסית ב-1905. כשחזר לעיירת הולדתו, ייסד בה סניף של "פועלי ציון". 

 
פועלי ציון – פלונסק

 בעיירה, נאבק דוד הצעיר בהתפשטות תנועת ה'בונד' – תנועה יהודית סוציאליסטית לא ציונית ונודע כנואם מצוין. 
במהלך החודשים שבהם שהה דוד הצעיר בוורשה, הגשים חברו הטוב שלמה צמח את תכניתם המשותפת, ועלה לארץ ישראל. דוד הצעיר החליט להצטרף לחברו ולעלות לארץ.

***

ילדות ונערות
העלייה השנייה

פעילות פוליטית
ממעמד לעם
מנהיג לאומי
רעיון החלוקה
מלחמת העולם השניה
ההצבעה באו"ם
הקמת המדינה
מדינה בחיתולים
אל הנגב
השנים האחרונות